Copyright 2020 - Obecní úřad Keblice

Archiv - úřední desky 2010

 

Předmět    vyvěšeno
 sejmuto
Pozvánka na  zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná
dne 17.01.2011 v mateřské školce Keblice od 18.00 hod
.  

    10.01.11
 17.01.11
Pozvánka na  zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná
dne 31.01.2011 v mateřské školce Keblice od 18.00 hod
.

    24.01.11
  
Záměr obce Keblice pronájem pozemků a nebytových prostor

    31.01.11
  
Pozvánka na  zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná
dne 28.02.2011 v mateřské školce Keblice od 18.00 hod


    21.02.11
  
Pozvánka na  zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná
dne 04.04.2011 v mateřské školce Keblice od 18.00 hod


    28.03.11
  
Záměr obce Keblice pronájem pozemku 70/9 o výměře 96m2

    20.04.11
  
Pozvánka na  zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná
dne 11.05.2011 v mateřské školce Keblice od 19.00 hod
.

    04.05.11
 11.05.11
Sběr drobných nebezpečných odpadů dne 21.05.2011 

    04.05.11
  
Závěrečný účet obce Keblice za rok 2010
    16.05.11
  
Zpráva o výsledku hospodaření obce Keblice za rok 2010
    16.05.11
  
Záměr obce Keblice pronájem části pozemku p.č. 61/16 800m2  

    17.05.11
  
Vyrozumění účastníků řízení o zastavení přezkumného řízení

    17.05.11
  
Pozvánka na  zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná
dne 14.06.2011 v mateřské školce Keblice od 18.00 hod
.

    07.06.11
 14.06.11
Průvodní dopis k závěrečnému účtu ÚK
    14.06.11
  
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2010

    14.06.11
  
Pozvánka na  zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná
dne 11.07.2011 v mateřské školce Keblice od 18.00 hod


    04.07.11
  
Zveřejnění informace o oznámení k záměru zařazenému
v kategorii I, jako změna záměru podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona.
 
    11.07.11
  
Pozvánka na  zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná
dne 4.8.2011 v mateřské školce Keblice od 18.00 hod


    28.07.11
  
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

    08.08.11
  
Záměr obce Keblice pronájem pozemku p.č. 667/1 1996m2 

    19.08.11
 05.09.11
Pozvánka na  zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná
dne 5.9.2011 v mateřské školce Keblice od 18.00 hod
 

    29.08.11
  
Pozvánka na 25. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
na stredu 7. zárí 2011 od 10 00hodin

    29.08.11
  
Veřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje

    19.09.11
  
Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001 Veřejně prospěšné práce 1

    06.10.11
  
Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001 Veřejně prospěšné práce 2

    06.10.11
  
V-Z-M-R-1

    07.10.11
  
Pozvánka na  zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná
dne 20.10.2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Keblice od 18.00 hod

    13.10.11
  
Záměr obce Keblice pronájem části pozemku p.č. 61/16 a budovy čp.160 

    19.10.11
  
Pozvánka na 26 zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje 2.11.2011 v 10:00hod.

    24.10.11
  
Pozvánka na  zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná
dne 04.11.2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Keblice od 18.00 hod


    28.10.11
  
Pozvánka na  zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná
dne 14.12.2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Keblice od 19.00 hod
 

    07.12.11
  
Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001 Veřejně prospěšné práce
    30.12.11