Copyright 2019 - Obecní úřad Keblice

Obec Keblice s kulturní komisí pořádá v sobotu 13.10.2018 100.výročí ukončení I. světové války a vzniku Československa: