Copyright 2020 - Obecní úřad Keblice

Obec Keblice s kulturní komisí pořádá Mikulášskou nadílku v sobotu dne 7.12.2019 od 16:00 hodin v KD Keblice: