Copyright 2018 - Obecní úřad Keblice

Klubovna Sluníčko - otevřena od úterý 6. září 2016:

Milé děti,

od úterý 6. září 2016 bude otevřena klubovna Sluníčko od 16:00 do 18:00 hodin s Irčou a ve čtvrtek 8. září 2016 od 16:00 do 18:00 hodin s Lenkou.

Vaše klubovna Sluníčko