Copyright 2019 - Obecní úřad Keblice

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/2477, III/24712, II/247, III/24712 mezi obcemi Nové Kopisty, Keblice a Lukavec z důvodu úplné uzavírky žel. přejezdu č.P2417 na silnici III/2477 v Nových Kopistech

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
SKM_C364e14112015430.pdf

Vyvěšeno: 21.11.2014

Sejmuto: 25.11.2014

Zveřejnil (zodpovídá): Admin