Copyright 2019 - Obecní úřad Keblice

Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozváni k ústnímu jednání

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 20.07.2012

Sejmuto: 09.08.2012

Zveřejnil (zodpovídá): Admin