Copyright 2019 - Obecní úřad Keblice

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 13.09.2012

Sejmuto: 03.10.2012

Zveřejnil (zodpovídá): Admin